Jeśli interesuje Cię rozpoczęcie biznesu w Polsce zapewne zastanawiasz się jaką formę prawną działalności wybrać. Jest kilka możliwości do wyboru. Jak zapewne wiesz firmę w Polsce możesz założyć także on-line.

Na wstępie chcemy was poinformować, że obsługujemy klienetów w języku:

  • francuskim
  • angielskim
  • polskim

Nasza firma pomoże wam założyć działalność gospodarczą w Polsce niezależnie od branży i celu w jakim ją prowadzicie. Pomożemy wam z uformowaniem spółki, przygotowaniem odpowiednich dokumentów, rejestracją w urzędzie podatkowym oraz pozostałymi formalnościami. Posiadamy własne wirtualne biuro, które zajmie się odbiorem poczty i przesyłek.

Bardzo często spotykamy się z zjawiskiem zakładania działalności gospodarczej w Polsce w celu leasingu samochodów i maszyn. Współpracujemy z duża liczbą pośredników i posiadamy rozeznanie na tym rynku. Pomożemy wam w wyborze firmy leasingowej oraz dopełnieniu wszelkich formalności w celu uzyskania umowy leasingu.

Najczęściej wybieraną w Polsce formą prowadzenia prawną działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli w skrócie spółka z o.o. Ponad to możesz wybrać także:

  • spółka cywilna,
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka akcyjna.

Poniżej znajdziesz krótki opis każdej ze spółek.

Spółka partnerska jest zazwyczaj wykonywana przez przedstawicieli tak zwanych wolnych zawodów. Mówimy tu przede wszystkim o kancelariach adwokackich, kancelariach doradztwa podatkowego. Z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej korzystają również medycy i stomatolodzy.

Spółka akcyjna. jest zazwyczaj przewidziana dla dużych podmiotów gospodarczych o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Co więcej taka forma działalności oznacza, że firma jest notowana na giełdzie papierów wartościowych.

Spółka cywilna. Może Cię to zdziwi ale w świetle prawa tak naprawdę spółka cywilna nie jest żadną spółką. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Nie ma podmiotowości prawnej. Oznacza to, że nie nabywa praw i obowiązków. Podmiotowość prawną mają natomiast jej wspólnicy czyli osoby fizyczne, które założyły tą spółkę by, zrealizować określony cel o charakterze gospodarczym.

Spółka jawna. Przedsiębiorca prowadzi ją pod własną firmą Spółka jawna. Może, zatem we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Jeśli chcesz prowadzić biznes na niewielką skalę, taka forma może spełnić Twoje oczekiwania.

Spółka komandytowa. Spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, czyli na przykład zatrudniać pracowników, być stroną umowy leasingu. Ta forma prowadzenia działalności jest dobrym rozwiązaniem dla wspólników. Załóżmy, że nie chcesz się angażować w sprawy spółki, ale chcesz wnieść kapitał. Za to twój wspólnik chce prowadzić firmowe sprawy, ale brak mu właśnie kapitału. W spółce komandytowej jeden ze wspólników jest komandytariuszem ponoszącym ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Drugi zaś nosi nazwę komplementariusza, który odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej bez ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem.

Spółka komandytowo – akcyjna. W spółce komandytowo-akcyjnej występuje co najmniej dwóch wspólników: komplementariusza i akcjonariusza.

Jeśli nie wiesz którą spółkę wybrać gorąco zachęcam Cię do kontaktu z naszym doradcą