Leasing w polskim prawie

Pułapki w umowie leasingu

Z reguły firmy leasingowe proponują leasing od razu z bardzo atrakcyjnym pakietem ubezpieczeń dla oferowanego przedmiotu. W przypadku samochodu będzie to zapewne ubezpieczenie AC oraz Assistance. Ubezpieczenia te, choć przydatne mogą stanowić duży koszt dla całej umowy leasingu. Warto jednak poświęcić swój czas i poszukać zewnętrznego brokera ubezpieczeniowego, który zaproponuje nam lepsze warunki. Jednak pamiętaj […]

Brak komentarzy Czytaj dalej
Podpis współmałżonka a umowa leasingu
Leasing w polskim prawie

Podpis współmałżonka a umowa leasingu

Zapewne orientujesz się że formą zabezpieczenia transakcji leasingowej jest weksel. To często stosowana forma zabezpieczenia. Co zrobić w sytuacji, gdy współmałżonek nie chce podpisać dokumentu? Czy jest możliwy leasing samochodu bez podpisu małżonka? Przeczytaj artykuł „Podpis współmałżonka a umowa leasingu” – do końca, aby się dowiedzieć Podpis współmałżonka a umowa leasingu – Kiedy potrzebny jest […]

Brak komentarzy Czytaj dalej
Leasing na gruncie prawa cywilnego
Leasing w polskim prawie

Leasing na gruncie prawa cywilnego

W tym artykule dowiesz się jak definiujemy leasing na gruncie prawa cywilnego. Zacznijmy zatem od cytatu. Artykuł 7091 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – polski kodeks cywilny definiuje właśnie leasing. Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać […]

Brak komentarzy Czytaj dalej
Przewławszenie jako zabezpieczenie w leasiingu
Leasing w polskim prawie

Przewłaszczenie zabezpieczenie w leasingu

Przewłaszczenie jako zabezpieczenie w leasingu. W polskim prawie bankowym istnieje instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie. Dotyczy ona także samochodów wziętych w leasing. Zacytujmy dokładnie artykuł 101 Art.  101.  [Przewłaszczenie na zabezpieczenie] 1. Zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i […]

Brak komentarzy Czytaj dalej
Cesja umowy leasingu.
Leasing w polskim prawie

Cesja umowy leasingu.

W tym artykule dowiesz się czym jest cesja umowy leasingu. Spójrzmy na definicję pojęcia cesja umieszczoną w polskim kodeksie cywilnym. Art.  509.  §  1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. §  2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z […]

Brak komentarzy Czytaj dalej