GAP finansowy, fakturowy a może mix?. W artykule o ubezpieczeniu GAP dla leasingobiorców, wymieniliśmy rodzaje ubezpieczenia GAP. Teraz powiemy coś więcej właśnie na ten temat.

Po pierwsze przypomnijmy, polisa GAP pokrywa zatem różnicę pomiędzy pozostałymi do spłaty ratami, a kwotą odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia AC. Jest więc ubezpieczeniem od utraty wartości samochodu.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – Ubezpieczenie GAP w leasingu.

GAP fakturowy.

W przypadku szkody, której nie możesz już naprawić [ GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową leasingowanego samochodu a wartością rynkową. Dotyczy to także różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością uzyskanego odszkodowania po zniszczeniu auta.

Firma leasingowa używa w takim wypadku pojęcia szkoda całkowita. Pod tym pojęciem rozumiemy zazwyczaj kradzież samochodu, zniszczenie poprzez spalenie, jak i całkowite zniszczenie. Produkt ten poleca się zwłaszcza właścicielom nowych samochodów osobowych. Dlaczego? Dane statystyczne pokazują, że łupem złodziei aut padają zazwyczaj samochody nowe do 3 lat.

GAP ma za zadanie wyrównanie Ci poniesionej straty tak, aby nie odczuł on różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody. Wartość początkowa pojazdu nowego to nic innego jak wartość z faktury w dniu zakupu, a dla pojazdu używanego to wartość rynkowa z dnia zakupu.

GAP finansowy

W przypadku szkody całkowitej GAP typu fakturowego pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty  tak, aby mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc obciążeń wywołanych powstaniem szkody całkowitej

GAP finansowy fakturowy a może mix? – na czym polega mix?

W przypadku szkody całkowitej GAP MIX pokrywa różnicę:

Jeśli szkoda zaistniała w pierwszych trzech latach ochrony – różnicę pomiędzy wartością początkową auta a uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie.
W przypadku szkody, która miała miejsce po 36 miesiącu ochrony. – 30% wartości samochodu. Bierzemy pod uwagę wartość auta z dnia szkody.

Ubezpieczenie to ma na celu wyrównanie poniesionej straty tak, abyś nie odczuł różnicy w wartości samochodu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *