Pamiętaj, że leasing jako forma finansowania to instrument, który nie jest wolny od wad. W tym artykule postaramy się zwrócić Twoją uwagę na kluczowe wady leasingu

Jakie są wady leasingu ? – koszty i opłaty

Koszty transakcji czyli opłaty związane z użytkowaniem leasingowanej rzeczy są najczęściej wyższe niż wartość początkowa środka trwałego. Suma opłat może wynosić nawet 160% ceny jego zakupu przez. Dlaczego tak drogo?

Po pierwsze ma tutaj znaczenie długi okres trwania umowy. Czasem jest to podyktowane uwarunkowaniami zawartymi w ustawie. W leasingu finansowym umowa leasingu musi zostać zawarta na okres ekonomicznego użytkowania przedmiotu

Ponadto zwraca się uwagę na koszty ubezpieczeń i innych dodatkowych usług. Pamiętaj, że firmy leasingowe nie działają pro bono – muszą wypracować określoną marżę i zyski.

Przedmiot leasingu obarczony wadami

Czasami trudno jest ustalić kto ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu
Pomimo, ze leasing jest uregulowany prawnie w Kodeksie cywilnym, ustawach podatkowych i ustawie o rachunkowości, przedsiębiorcy często mają problemy z interpretacją umowy. – Co jest tego przyczyną? Jak wcześniej zauważyliśmy mamy kilka aktów prawnych, w których zdefiniowano leasing. Niestety każda z tych definicji jest inna ! Powoduje to pewien chaos i dezorientację. Utrudnia zrozumienie istoty transakcji

Co więcej urzędy skarbowe nie ułatwiają interpretacji przedsiębiorcom, często ich stanowisko w sprawie umów leasingowych jest niejasne.

Kłopoty ze spłatą rat leasingowych

Kolejnych kłopotów może nastręczyć niewywiązanie się korzystającego z postanowień umowy Wskutek opóźnień w opłacaniu kolejnych rat finansujący ma niestety możliwość rozwiązania umowy. Jeśli to nastąpi nie tylko stracisz auto, ale przede wszystkim firma leasingowa obciąży Cię dodatkowymi kosztami. Pamiętaj, że podobne konsekwencje mogą również wystąpić kiedy wprowadzisz zmiany w przedmiocie umowy bez zgody firmy leasingowej

Inną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest fakt,że ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom postronnym nawet jeśli wykażesz, że przedmiot leasingu był obarczony wadą. Ponadto należy dodać, że przecież leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu

Jakie są wady leasingu ? – Płacisz raty mimo wszystko

Uszkodzenie lub utrata rzeczy nie zwalniają Cię niestety z dokonywania wpłat kolejnych rat leasingowych. Dokonujesz płatności – nikt ich nie zawiesi – nawet, jeśli utraciłeś leasingowany przedmiot. Dokonujesz płatności nawet wtedy gdy auto jest tak uszkodzone że tymczasowo nie możesz z niego korzystać. – Co więcej umowa obowiązuje nawet wówczas gdy do uszkodzenia przedmiotu nie doszło z winy korzystającego

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – Szybsza procedura leasingu – jak to zrobić ?

Gdy masz kłopoty…


Umowę leasingu zawieramy na określony okres, więc nie masz możliwości jej wypowiedzenia przed upływem tego czasu. Wyjątkiem jest niedopełnienie warunków umowy przez jedną ze stron. Jednakże często firmy leasingowe zapewniają sobie możliwość wycofania się z umowy. Na przykład gdy wyjdzie na jaw, że masz kłopoty finansowe.

Niestety druga strona kontraktu nie posiada takiej możliwości.

Zadłużona firma leasingowa – co wtedy ?

Pamiętaj, że ponosisz ryzyko z powodu ewentualnego zadłużenia lub bankructwa firmy leasingowej. W takiej sytuacji komornik może przejąć leasingowane dobro.
W przypadku wad przedmiotu leasingu trudno będzie Ci dochodzić swoich praw. Wynika to z faktu, że korzystający nie kontaktuje się z dostawcą lub producentem

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *