W tym wpisie pokażemy Ci jak wygląda przykładowa tabela opłat pobieranych przez firmę leasingową od korzystających. Pamiętaj, że jest to jedynie przykład, który ma na celu uświadomić Ci jakich opłat możesz się spodziewać. Nie podamy także nazwy instytucji leasingowej. Przeczytaj do końca wpis – Przykładowa tabela opłat – leasing

Opłaty związane z obsługą umowy

Firma leasingowa pobiera na przykład roczną opłatę ryczałtową za obsługę umowy. Mówimy tu o ofertach o wartości powyżej 20.000 złotych. Pobierana kwota netto to 160 złotych. – Przedstawiliśmy kwotę, która dotyczy osób leasingujących samochody. Obsługa umów do 20.000 złotych kosztuje 75 złotych. Ponad to jeśli otrzymujesz fakturę w formie papierowej jej obsługa księgowa będzie kosztowała 8 złotych.

W tym miejscu zachęcam Cię także do przeczytania innego naszego artykułu. O dotacjach i leasingu

Opłata za niedotrzymywanie warunków umowy

Po pierwsze opłata za monit, czyli listowne lub elektroniczne wezwanie do uregulowania należności – kosztuje 60 złotych. Po drugie przekazanie obsługi spłaty należności przeterminowanych do pełnomocnika firmy leasingowej – kosztuje 500 złotych.Kolejna opłata wiąże się z wznowieniem umowy po rozwiązaniu. Koszty stanowią 20% kwoty zaległości na dzień wznowienia umowy nie mniej niż 990

Przykładowa tabela opłat – leasing – Koszty związane z ubezpieczeniem

  • Roczna opłata za administrowanie polisą obcą – 200 złotych
  • Wysłanie monitu w przypadku braku informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w umowie leasingu – 50 złotych
  • Niedostarczenie polisy w terminie określonym w umowie leasingu – 300 złotych
  • Opłata dodatkowa – za obsługę wznowienia ubezpieczenia -100 złotych.
  • Ubezpieczenie w pakiecie – 50 złotych
  • Ubezpieczenie poza pakietem 100 złotych

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – Ubezpieczenie auta w leasingu – praktyczne porady.

Przykładowa tabela opłat – leasing – Opłaty za zmiany związane z pojazdem

Po pierwsze rejestracja pojazdu – kosztuje 160. Oczywiście ponosimy także inne koszty poniesione przez firmę leasingową. Ponad to musisz dodatkowo pokryć wszelkie inne opłaty wymagane przez Wydział Komunikacji

Wszystkie kwoty, które zostały tutaj podane są kwotami netto. Musisz zatem doliczyć do nich 23% VAT

Dodajmy tylko, że każda firma może naliczyć Ci także inne opłaty. Zanim więc podpiszesz umowę zapytaj o nie swojego doradcę


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *