Z reguły firmy leasingowe proponują leasing od razu z bardzo atrakcyjnym pakietem ubezpieczeń dla oferowanego przedmiotu. W przypadku samochodu będzie to zapewne ubezpieczenie AC oraz Assistance. Ubezpieczenia te, choć przydatne mogą stanowić duży koszt dla całej umowy leasingu.

Warto jednak poświęcić swój czas i poszukać zewnętrznego brokera ubezpieczeniowego, który zaproponuje nam lepsze warunki. Jednak pamiętaj że w takim przypadku firma leasingowa musi udzielić Ci zgody na skorzystanie z pakietu
Po pierwsze, nie jest jasne jaką pozycję ma leasingobiorca w tego rodzaju ubezpieczeniu. Zwykle mamy to do czynienia z tzw. generalną umową ubezpieczenia, którą zawiera leasingobiorca jako ubezpieczający z określonym ubezpieczycielem. Na podstawie tej umowy ochrona obejmuje określone przedmioty leasingu. Jednak sam leasingobiorca nie uzyskuje wprost statusu ubezpieczonego – w potwierdzeniach zawartego ubezpieczenia wskazany jest po prostu jako korzystający. Ma to bardzo istotną konsekwencję – w sytuacji, gdy ubezpieczyciel wypłaci nieprawidłowe – zaniżone – odszkodowanie. Nie możesz domagać się od ubezpieczyciela skorygowania tego świadczenia, a w dalszej kolejności nie będzie mógł wytoczyć powództwa przeciwko ubezpieczycielowi. W tej sytuacji, tylko od dobrej woli leasingodawcy zależeć będzie, czy zażąda podwyższenia

Nie ma miejsca na indywidualne potrzeby leasingobiorcy

Po wtóre, owe „pakiety” są stosowanymi masowo gotowymi produktami, często niedostosowanymi do indywidualnych potrzeb leasingobiorcy. Zdarza się więc, że w razie utraty pojazdu ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowani.

Pułapki w umowie leasingu -Specyficznej działalność leasingodawcy

Specyficznej działalność leasingodawcy nie obejmuje ubezpieczenie. Przykładowo, pakiet ubezpieczeniowy obejmuje ochronę od kradzieży pojazdu, ale już nie od przywłaszczenia. Tymczasem, np. jeśli leasingobiorca wynajmuje leasingowane pojazdy, to najbardziej prawdopodobną przyczyną utraty pojazdu będzie właśnie przywłaszczenie, a nie kradzież.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *