Gospodarka wolnorynkowa charakteryzuje się między innymi różnorodnością form finansowania zewnętrznego inwestycji. Przedsiębiorca musi zatem wybierać spośród wielu dostępnych na rynku produktów finansowych. W tym artykule – „Leasing jako alternatywa dla kredytu” W tym artykule porównamy dla Ciebie te dwa źródła finansowania

Różnice między finansowaniem leasingiem a kredytem

Przede wszystkim płatności rat leasingowych są rozłożone równomiernie w całym okresie trwania umowy. Największe obciążenia kredytobiorca ponosi w pierwszym etapie inwestycji,po czym może ono maleć wraz z upływem czasu. W koszty uzyskania przychodu możesz zaliczyć opłaty leasingowe. Zapłacisz zatem mniejszy podatek. W koszty uzyskania przychodu kredytobiorca zalicza odsetki od kredytu oraz amortyzację sfinansowanego w ten
sposób aktywa trwałego.

Co ważne operacja leasingowa nie wchodzi jako zobowiązanie do bilansu przedsiębiorstwa, nie powoduje zmniejszenia zdolności kredytowej firmy, przez co nie zwiększa trudności w uzyskaniu kredytów. Kredyty bankowe stanowią zobowiązania wykazywane w bilansie.

Leasing jako alternatywa dla kredytu – co jeszcze jest ważne ?

Co ważne zabezpieczeniem umowy leasingowej jest sam przedmiot leasingu oraz weksel in blanco wystawiony przez leasingobiorcę. Korzystający z leasingu nie musi spełniać zawiłych bankowych warunków, wystarczy, że ma on zdolność do opłacenia rat z bieżących przychodów. Co więcej kredytobiorca oprócz wystawienia
weksla własnego in blanco musi zaproponować formę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – „Weksel in blanco w leasingu”

Co więcej procedura uzyskania leasingu jes mniej sformalizowana i bardziej przystępna dla przedsiębiorców

Jak to się wszystko ma do samochodu?

W przypadku samochodu nabywasz go na własność. Pamiętaj, że w takiej sytuacji będziesz obarczony kosztami jego ubezpieczenia i z czasem napraw. Leasing natomiast to tak naprawdę odpłatne korzystanie, więc możesz te koszty przerzucić na leasingodawcę. Możesz po zakończeniu umowy leasingu wykupić samochód

Co jest w takim razie tańsze kredyt czy leasing ? Kredyt możesz wziąć oczywiście bez wpłaty własnej oraz bez ubezpieczenia. Leasing natomiast będzie wymagał od ciebie wpłaty wstępnej na poziomie od 10-20% wartości środka trwałego. Co do samego ubezpieczenia jest ono dość istotną zmienną mogącą zaważyć na Twoim ostatecznym wyborze.

Ponadto opłata wstępna może zostać w całości zaliczona w koszty firmowe. Warto podkreślić, że ta opłata może stanowić, aż połowę wartości auta. Maksymalnie to 45%. Razem z miesięczną opłatą w ciągu pierwszego roku możesz odliczyć nawet do 70% wartości samochodu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *