W tym artykule dowiesz się czym jest cesja umowy leasingu. Spójrzmy na definicję pojęcia cesja umieszczoną w polskim kodeksie cywilnym.

Art.  509.  §  1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§  2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Teraz wyjaśniamy załóżmy, że wziąłeś samochód dostawczy w leasing. Do tej pory sumiennie spłacałeś raty, ale teraz pojawiły się problemy ze spłatą rat. Co robić ? Czy możesz się pozbyć tego leasingu.

Znajdź cesjonariusza

Jeśli znajdziesz cesjonariusza. Jeśli chcesz przerwać umowę leasingu musisz znaleźć osobę trzecią – firmę. Uwaga – cesjonariusz przejmuje umowę leasingu ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie może zatem zmienić pierwotnych ustaleń umowy.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. „Leasing kiedy potrzebny Ci poręczyciel”

Cesja umowy leasingu. – kto może być cesjonariuszem?

Kto może być cesjonariuszem? W praktyce tak naprawdę każdy. Każda firma, która ma zdolność leasingową. W praktyce oznacza to, że firma leasingowa od nowa weryfikuje wniosek o leasing.

Jak dokonać cesji leasingu – instrukcja

  1. Po pierwsze porozmawiaj z leasingobiorcą – ustal ile będzie kosztowała Cię cesja. Zapytaj jak odzyskać pieniądze z ubezpieczenia, którego do końca nie wykorzystałeś.
  2. Policz ile rat zostało Ci do końca leasingu i przygotuj ofertę dla cesjonariusza. Niektóre firmy zajmujące się leasingiem oferują portale gdzie bezpłatnie dodasz swoje ogłoszenie. Pamiętaj, także że leasingodawca może postawić cesjonariuszowi jakieś warunki. Dobrze wiedzieć o nich wcześniej
  3. Złóż w firmie leasingowej wniosek o cesję.
  4. Poczekaj na zgodę ze strony leasingodawcy
  5. Rozlicz się z cesjonariuszem i przekaż mu przedmiot leasingu

Cesja umowy leasingu. – Dlaczego warto skorzystać z cesji ?

Jako leasingobiorca musisz wziąć pod uwagę, że chcąc wypowiedzieć umowę leasingu przed ustalonym terminem, będziesz narażony się na konsekwencje wynikające z zapisów OWUL (Ogólne Warunki Umowy Leasingu) np. kary umowne, spłata wszystkich rat i odsetek, koszty dodatkowe związane z przedmiotem leasingu itp. Z kolei wcześniejszy wykup, przed upływem minimalnego okresu wynoszącego co najmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu, może odbyć się jedynie za wartość rynkową przedmiotu. Jeżeli jest ona znacznie wyższa niż wartość pozostałych do spłaty rat, to będzie to bardzo nieopłacalne.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *