Leasing w Twoich księgach rachunkowych – Ten artykuł poruszy kwestie stricte techniczne związane z ujmowaniem transakcji leasingowych w księgach leasingowych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej zachęcam Cię do przeczytania tego wpisu

Leasing operacyjny – ewidencja w firmie leasingobiorcy

Przede wszystkim musisz zewidencjonować opłaty poniesione już na początku trwania umowy, w tym opłaty manipulacyjne oraz tak zwany czynsz inicjalny. Oczywiście ewidencjonujesz także późniejsze raty leasingowe.

Opłaty te odnosisz, mówiąc fachowo, w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Kwalifikujesz je odpowiednio do kosztów zarządu, kosztów sprzedaży lub jako pozostałe koszty operacyjne W zależności od celu użytkowania pojazdu. Pamiętaj, że przedmiotu leasingu nie zaliczamy do aktywów korzystającego.

O jakich operacjach gospodarczych mówimy?

  1. Wzięto w leasing samochód np. o wartości 60.000 złotych
  2. Zapłacono opłatę wstępną Opłata wstępna jest rozliczana w czasie 24 miesięcy.
  3. Zaksięgowano miesięczną ratę opłaty wstępnej 300 zł.
  4. Otrzymano i zapłacono fakturę za opłatę podstawową
  5. Zaksięgowano VAT
  6. Zwrócono auto po zakończeniu umowy leasingu
  7. Otrzymano od leasingodawcy rekompensatę za zwrot przedmiotu leasingu w dobrym stanie. Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający przelew

Leasing w Twoich księgach rachunkowych – Leasing finansowy – ewidencja w firmie leasingobiorcy

Środek trwały wzięty w leasing wykazywany jest w Twoich aktywach z jednej strony, zaś po stronie pasywów stanowi zobowiązani długoterminowe.

Jako wartość początkowy zawsze wybieramy niższą wartość spośród dwóch poniższych
• wartość rynkowa przedmiotu leasingu na moment zawarcia umowy leasingu. Wartość rynkowa może zostać oparta na przykład w oparciu o inne tego typu transakcje.
• wartość bieżąca opłat leasingowych, ustalona za pomocą stopy procentowej leasingobiorcy albo stopy procentowej leasingu
Wartość początkową umowy leasingu zwiększamy zawsze także o wszystkie koszty związane ze składnikiem aktywów

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu ” Amortyzacja w leasingu”

Leasing w Twoich księgach rachunkowych – Jak rozliczać raty leasingu?

Raty leasingowe rozliczamy zawsze na dwie części

  • część odsetkową – jest dla Ciebie kosztem finansowym]
  • część kapitałową – jest po prostu przypadającą na dany okres sprawozdawczy spłatą zobowiązania

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *