Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy. To pomoc udzielana podmiotom gospodarczym ze środków Unii Europejskiej. Możliwość istnieje od 2014 roku. Pomysł pomocy de minimis ma swoje źródło w zasadzie która mówi, że pomoc o niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji Nie wywiera też wpływ na handel między Państwami Członkowskimi.

Pomoc może być Ci udzielona w różnych formach. Dostaniesz dofinansowanie na szkolenia lub inwestycje. Mówimy tu również o zwolnieniu z podatków czy umorzeniu odsetek ZUS. Pomoc de minims można przeznaczyć także na założenie własnej działalności gospodarczej. Pod warnikiem, że nie prowadziłeś działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. De minimis to także pomoc w postaci pozyskania kapitału. Każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy. Dlatego, dowiedz się czy udzielane wsparcie nie jest pomocą de minimis, tak abyś nie przekroczył limitu.

Podmioty, które nie mogą skorzystać z pomocy

  • przedsiębiorcy, którzy działają w branży rybołówstwa i akwakultury;rolnicy, którzy zajmują produkcją dóbr wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
  • jeśli zajmujesz się przetwórstwem i wprowadzaniem do obrotu dóbr wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej;
  • prowadzisz działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich,
  • nie możesz prowadzić również działalności związanej z dystrybucją towarów;nie uzyskasz pomocy polegającej na pierwszeństwie korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

Jednorazowy odpis amortyzacji środka trwałego

Pomoc de mnimis uwzględnia jednorazowy odpis amortyzacji środka trwałego.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. – Pożyczka leasingowa – kto może z niej skorzystać

Amortyzacja w przypadku leasingu

Przedsiębiorca korzystający z przedmiotu może odliczać od podstawy opodatkowania ratę odsetkową oraz kapitałową Co ważne możesz odliczyć również inne opłaty w tym opłatę wstępną

Amortyzacja samochodu w leasingu operacyjnym. – Powinna trwać co najmniej 3 lata, co stanowi 40% okresu amortyzacji tego typu środka trwałego. Oznacza to, że umowa leasingowa nie może zostać zawarta na krótszy termin.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *