Pomoc de minimis - czym jest?
Pożyczka leasingowa

Pomoc de minimis – czym jest?

Pomoc de minimis dla przedsiębiorcy. To pomoc udzielana podmiotom gospodarczym ze środków Unii Europejskiej. Możliwość istnieje od 2014 roku. Pomysł pomocy de minimis ma swoje źródło w zasadzie która mówi, że pomoc o niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji Nie wywiera też wpływ na handel między Państwami Członkowskimi. Pomoc może być Ci udzielona […]

Brak komentarzy Czytaj dalej